KVKK E-MAİL KULLANIM AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hazırlanmış olan işbu belgeyi imzalayarak Kanun’da işleme şartlarından açık rıza ile işlenebilecek olan kişisel verilerimin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin AKKOMSAN (“Şirket”) veya yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından Kanun’a uygun olarak, bilgime sunulmuş olan;

 •          Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Genel Aydınlatma Metni,
 •          Kişisel Verilerin Korunması Politikası,

başta olmak üzere Şirket’in ilgili politika ve prosedürleri çerçevesinde, işlenme amacı için makul

olan süre kadar saklanmak üzere, Şirket’in kullanmakta olduğu bilişim sistemleri veya ilgili birimleri aracılığıyla; otomatik, kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla, aşağıda açık rızamı vermiş olduğum konularda ve aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine, yurt içine ve yurt dışına aktarılmasına onay veriyorum.

Veri Kategorisi

İşlenme ve Aktarılma Amacı

Aktarılabilecek Yer

 Kimlik Bilgisi

(Ad-soyad)

İletişim

(E-posta adresi)

 

 •          Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 •           
 •          Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 •           
 •          Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 •           
 •          Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 •           
 •          Özel günlerde tarafınıza hediye gönderilebilmesi

 

 •          Tedarikçiler

 Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki haklarım hakkında bilgilendirildiğimi beyan ederim.

 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği; istediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, elektronik iletilerde belirtilen işlemi (red) yaparak “ticari elektronik iletişimi” durdurabileceğimi ya da kvkk@starkoltuk.com.tr’ye talebimi, iletişim bilgilerimi, gönderilen ticari iletiye ilişkin iletinin gönderildiği verileri belirterek ticari ileti gönderilmesini reddedebileceğim hakkında bilgilendirilerek;

Tarafıma ait olan ve www.traktorkoltuk.comweb sitesi üzerinden verdiğim ve vereceğim iletişim adresime (e-posta adresi) AKKOMSAN tarafından doğrudan veya dolaylı olarak aktivite ve tanıtımlarla ilgili bilgi sunmak, mal ve hizmetlerini tanıtmak, promosyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla elektronik posta elektronik iletişim aracıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine ve konuya ilişkin tüm verilerimin hizmet sağlayıcının ve hizmet aldığı şirketlerin bilgi sisteminde tutulmasına, işlenmesine, ticari elektronik ileti içeriğini ve diğer kayıtları T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına dahil olmak üzere ilgili yerlere sunmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca izin veriyorum.