WhatsApp Destek

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verileri işlenen belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1.                  GİRİŞ

1.1.             Veri sorumlusu olarak AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. için verisi işlenen kişilerin sahip olduğu kişisel verilerin korunması çok önemlidir. AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerin yasal düzenlemelerin tarif ettiği şekil ve şartlarda güvence altına alınması hususunda sorumluluğunun farkındadır; AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. böylece bu sorumluluğunu bir politika haline getirmektedir.

1.2.             Bu politika AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin Kişisel Verilerin Korunması (KVK) düzenlemeleri uyarınca kişisel verileri korumaya yönelik yükümlülüklerini yerine getirirken ve kişisel verileri işlerken tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir. Bu kapsamda, KVK düzenlemeleri gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından gerekli düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.

1.3.             AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kendi bünyesinde bulunan kişisel veriler bakımından veri sorumlusu sıfatıyla, politika ve politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranacağını beyan eder.

 

2.                  POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

2.1.             Bu politikanın amacı, AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından KVK düzenlemelerine uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için bu politika ve AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

2.2.             Bu politika AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yönetilen, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde uygulanmaktadır ve verisi işlenen kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

2.3.             Bu politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz.

2.4.             Bu politika, KVK düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında ve toplanma yöntemlerinde gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin gerekli gördüğü hallerde, zaman zaman değiştirilebilir.

KOMİTE KARARLARI

Ürün karşılaştırmak için eklendi.