Sözleşme ve Kurallar

İş bu sözleşme, AKKOMSAN OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (kısaca “ŞİRKET” diye adlandırılacaktır) tarafından işletilen www.traktorkoltuk.com adlı web sitesinden ürün/mal/hizmet vs. alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen bireysel ve kurumsal kullanıcı üyelerin (kısaca “ÜYE” diye adlandırılacaktır) ve tarafların yerine getirmesi gereken hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

Tanımlamalar :
Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar karşılarında yer alan anlamları ifade eder.
SİTE                 www.traktorkoltuk.com adlı internet sitesi ;
KULLANICI        : Siteyi internet ortamında herhangi bir şekilde bulup üye olmadan ve alışveriş yapmadan sadece gerekli bilgileri elde etmek ve site hakkında bilgi almak üzere inceleyen IP adresi sahibi ;
ÜYE                  : Siteden ürün/mal/hizmet vs. alımı yapmak üzere kendisine teklif edilen üyelik formunu eksiksiz olarak doldurup site yöneticileri tarafından üyeliği onaylanmış ve parolası oluşturulmuş kullanıcı ;
PAROLA            : Üyenin Siteden faydalanmak için kendine özel bölümlere girişi esnasında kullandığı, üyelik esnasında üyenin yazdığı harf ve/veya rakamlardan oluşan şifre ;

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik : 

www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve mobil uygulama dahil   işlem yapan, ürün tanıtım, kampanya, duyuru, bilgilendirme, etkinlik vb. mailleri,  gönderilmesini talep eden, üyelik işlemleri gerçekleştiren, alışveriş yapan bayi,  müşteri veya potansiyel müşterilerimizin verdikleri veriler, bazı kişisel bilgiler (adres, satın alınan ürün, ilgilendiğiniz ürünler, e-posta vb...) bayi / müşteri veya potansiyel müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca, sizlere daha iyi hizmet verebilmek, belli periyotlarda yapılan / yapılacak  kampanya / fuar / etkinlik çalışmaları   bayi,  müşteri veya potansiyel müşterilerimize yönelik özel indirimler / ödül faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “ ayrıştırma ” faaliyetlerinde, sadece Şirket bünyesinde kullanılmakta ve Şirket tarafından işlenmektedir.

Şirket, üyelik / bayilik / iletişim formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle kullanmamakta ve 3. Kişiler ile paylaşmamaktadır.   

Ayrıca, Şirket ’ye ait olan www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulama sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir.  Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın internette yaptığı gezintiler ile ilgili bilgi edinilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır. www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve mobil uygulamasında ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve güvenli olarak saklayacaktır.

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak Üye tarafından üyelik ve alışveriş aşamaları dahil verilen bilgileri, Üye kişisel verilerini (Aksi Üye tarafından bildirilinceye kadar ve Üye tarafından hiçbir sorumluluk olmaksızın her zaman verilen izinler kısmen yada tamamı ile iptal edilme hakkına sahip olmak üzere) kaydedecek, ayrıştıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat dairesinde koruyacaktır.

Bu konuda Şirket’ nin kişisel verilerin korunması hususunda sorumluluk ve taahhütlerini, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASINDA’ okumanızı rica ederiz.

1. İş bu sözleşmede açık bir şekilde taahhüt edilmemiş hiçbir husus, Şirket aleyhine varmış gibi yorumlanamaz. Aksi Şirket tarafından yazılı olarak belirtilmediği sürece Şirket, sitede yer alan ürün ve hizmetler için sitede ilan edilen ücretleri talep etme hakkına sahip olacaktır.

2. Şirketwww.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasın isim adres  ya da markasını her zaman ve ayrıca bir gerekçe belirtmesine lüzum olmaksızın değiştirme hakkına sahip olup, bunların değişimi sonrasında toplanan  üye  bilgilerini de yeni www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasına taşıma hakkına da sahiptir.

3. Şirketwww.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasın vb. yer alan elektronik mağazasında satışa arz ettiği ürünler ve stokları ile sorumlu olup, stok bulunmayan ya da müşterilerin talepleri neticesinde stokları tükenen ürünleri yeniden üretme yada tedarik ile yükümlü olmayacaktır.

4. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması üzerinden  sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır. Üyelik için ayrıca herhangi bir ücret taahhüt ettirilmeyecektir.

5. Şirket, iş bu sözleşmenin imzasından sonra, üyelik sitemi üzerinde farklı üyelik veya bayilik sistemleri geliştirebilir / değiştirebilir.  (Bu sistem değişikliği üyeye her hangi bir farklın yükümlülük veya sorumluluk getirmeyecek ve sözleşme maddeleri aynen geçerliliğini koruyacaktır.) 

6. Üye, dilediği zamanda talebini Şirket’a www.starkoltuk.com.tr internet sitesinde bulunan iletişim formundan ya da telefon / mail yolu ile iletişim kurarak verdiği onayı iptal ile sistemden çıkma hakkı her zaman mevcut olmak üzere; iş bu sözleşmenin onaylanması anında verdiği cep telefonu ve sair telefonlar ile e-mail adreslerine Şirket tarafından her zaman yasal mevzuat dairesinde ürün ve hizmet tanıtımı, kampanya ve sair ticari faaliyetleri hususunda bildirim( Sms, E-mail, sesli arama, doğrudan arama dahil) yapabilmesi hususunda açık ve doğrudan onay verdiğini kabul etmiş olup, bu hususta gönderilen bildirimlere, ilişkin olarak Şirket’ in izinli ticari işletme olduğunu kabul etmiştir.

Üye, www.traktorkoltuk.com  e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması üzerinden üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket' in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7. Üye, www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması üzerinden üye olurken kendisine şifre verilmiş ise bu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

8. Üye, www.traktorkoltuk.com  e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması üzerinden mevcut üyelere özel hizmetlerden faydalanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

9. Üye, www.traktorkoltuk.com  e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması hizmetlerini ve hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, almakta olduğu hizmetleri 3.şahısların kullanımına sunamaz, kiralama veya satışa arz etme gibi ticari faaliyetlere konu edemez.

10. www.traktorkoltuk.com  e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket' in üyenin çeşitli mecralarda beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve hizmetlerin kullanımı esnasında Müşteri’nin uğrayabileceği üçüncü kişilerin fiil ve hareketlerinden doğabilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

11. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.traktorkoltuk.com / e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması hizmetlerinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.  Bağlantı kurduğu cihazlardaki gerekli güvenlik önlemlerini alma sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

12. Üye, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

13. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket' ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

14. Şirket' ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket' in hiçbir sorumluluğu yoktur.

15. Şirketwww.starkoltuk.com.tr e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasında yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Şirket tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasındaki bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.  Şirket hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve/veya hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Şirket www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte site ve uygulamalarda mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

16. Bu www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması erişiminden, site ve uygulamada yer alan bilgilerin, hizmetlerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Şirket, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve/veya elektronik hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

17. www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasında yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan tüm malzeme ve dokümanlar münhasıran Şirket mülkiyetinde olup, bu malzeme ve dokümanlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve dokümanlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu hizmetler de  adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

18. www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasında yayınlanan içerik ve dokümanlar hiçbir surette üye tarafından değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yeniden yayınlanamaz.

19. Şirket tarafından www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

20. Şirket kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, verdiği hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir.  

21. Şirket, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya; (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şirket ya da Şirket hizmetlerinde  tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Şirket ve Şirket’ ın sağladığı hizmetlerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

22. Şirket www.traktorkoltuk.com / e-ticaret siteleri ve  mobil uygulamasının  virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Şirket www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması hizmetlerini kullanması ile  kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

23. Şirket www.traktorkoltuk.com e-ticaret siteleri ve  mobil uygulaması içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Şirket hizmetlerinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme, ürünleri dilediği zaman kaldırma, satıştan çekme hakkını saklı tutar.

24. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

25. Taraflar, Şirket' a ait tüm ticari defter, mail, not, elektronik veri, bilgisayar kayıtları ve benzerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193' e uygun şekilde geçerli ve usulüne uygun delil olarak kabul edileceğini ve iş bu sözleşmenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

İşleyiş : Siteye kullanıcı olarak giren kişi, gerek Müşteri Hizmetleri sayfasındaki, gerek diğer sayfalardaki linkleri takip ederek sitenin kullanım kurallarını ve gerekli bilgileri öğrendikten sonra "üyelik" linkindeki "üye olmak istiyorum" sayfasında bulunan form vasıtasıyla Bireysel Üye olmak istediğini belirterek üye olmak için başvurur. Site yönetimine ulaşan formdaki bilgilerin yeterliliği otomatik olarak kontrol edilerek üyeliği oluşturulur. İlk defa bireysel üye olanlar Standart Üye olarak kabul edilirler. Belirlediği şifresi ve parolası ile siteye giren üye kategoriler sayfasından inceleyerek almak istediği ürünleri oluşturulan sanal alışveriş sepetine ekleyerek alışverişini gerçekleştirir. Alışverişini tamamlamak istediğinde yönlendirildiği ödeme seçenekleri sayfasından ödemesini havale/EFT seçeneğini seçer. Havale ve EFT seçeneğinde ise üye almak istediği ürünlerin toplam bedelini siparişi verdiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Ödeme Noktaları sayfasında da belirtilen Bankaya havale ya da EFT yöntemiyle gönderir. Şirket tutarın hesaplarına intikal ettiğini doğruladığı anda tedarik ve teslimat için gerekli hazırlıkları yapar. Kargo tarafından siparişin alıcıya ulaştırıldığı bilgisi ile birlikte alışveriş sona erer. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

Alıcı Teyidi : Siparişi veren üye sipariş verdiği mal/mallar hakkında ürünlerin temel niteliklerini, detay özelliklerini, satış fiyatı, ödeme şekilleri ve teslimata ilişkin bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu şartlar altında ürünün/ürünlerin alımı için elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Sipariş Onayı : Siparişinizi tamamlamanızı müteakip bildirdiğiniz e-posta adresinize bir onay maili gönderilecek ve ancak bu onaydan sonra siparişiniz hazırlanma, faturalama ve kargolama aşamasına girecektir. Sipariş onayının sağlıklı alınması halinde, kargoya verildikten sonra normal şartlarda en geç 5 iş günü içerisinde teslimatınız yapılır (Çok adetli ürünlerde lütfen tedarik süreci için satış temsilcinizle görüşünüz. 0332 812 99 99.)

Ödeme Noktaları : Sitemizden yapmış olduğunuz alışverişlerinizi Banka hesaplarımıza havale, EFT şeklinde ödeme yapabilirsiniz. Havale, EFT  yapılan ödemelerde açıklama kısmına site kullanıcı adınızı ve sipariş numarasını yazmalısınız. Bu tür ödemelerde teslim süresi sipariş tutarının hesaplarımıza intikal ettiği andan itibaren başlamış sayılır. Banka hesap numaralarına Bilgiler sayfasından ulaşabilirsiniz

Yasal Vergiler : Sitede satılan ürünlerin son satış fiyatlarına güncel oranda KDV, ÖTV ve ödenmesi gereken diğer vergiler dahildir.

Kullanım Tavsiyeleri:

 • Koltuğunuzu ağırlığınıza göre ayarlayın.

 • Koltuğunuzun yükseklik ve kızak mesafesini aracın direksiyon, debriyaj, fren, gaz ve diğer kontrol kumandalarına göre ayarlayın.

 • Koltuk kızağını ayarladıktan sonra kızak sabitleme kilidinin yerine oturduğundan emin olun.

 Bakım Onarım Ve Kullanmada Uyulması Gereken Kurallar:

 • Koltuk üzerine sıvı türü ürünler dökmeyiniz.

 • Koltuğunuzun oturak ve sırtlık süngerini güneş ışığı, yağmur, kar vb. durumlardan koruyun.

 • Koltuğunuzun hareket eden metal ve plastik parçalarında gres yağı kullanın.

 • Koltuğunuzun kullanım ve rahatlık ömrünü uzatabilmek için oturak ve sırtlık süngerini her türlü kesici, delici aletlerden ve ağaç dallarından koruyun.

 • Koltuğunuzun metal kısımlarını, gübre kalıntıları ve solvent gibi her türlü kimyasal maddelerden koruyun.

 • Koltuğun hareketli mekanizmalarında kullanılan gıcırtı gibi rahatsız edici sesleri önleyen özel plastik burçların kırıldığını ya da görev yapmadığını fark ettiğiniz an derhal değiştirerek metal yüzeylerin aşınarak zarar görmesini önleyin.

 Kullanım Hataları :

 • Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.

 • Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler

 • Ürüne dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar

 • Ürünün yağsız bırakılması ve yağsız kullanılması

 • Orijinal yedek parça kullanılmamasından kaynaklanan arızalar

 • Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar

Garanti Koşulları :

 • Tüm “STAR” marka koltuklarda oturak ve sırtlık minderleri sünger ve suni deri (PVC) kaplaması ile  birlikte hariç tutularak tüm mekanik parçalar ve mekanizmaların, tasarım, kalite, işlevsellik ve işçilik hataları  firmamızın garanti kapsamındadır.

 • Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalar yalnızca firmamız tarafından giderilir. Yazılı izin olmadan başka şahısların ürüne müdahale etmesi halinde garanti hükümsüzdür.

 • Garanti kapsamına giren arızaların tayini ile bunların giderilmesi şekli ve yöntemi firmamıza aittir. Arızalı parçalar tamir edilebilir veya yenileriyle değiştirilebilir.

 • Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 • Arızaların giderilmesi isteğimize bağlı olarak ürünün bulunduğu yerde veya nakliye masrafları firmamıza ait olmak üzere fabrikamızda yapılabilecektir. Tarafımızdan yenileriyle değiştirilmiş parçalar, bedelsiz olarak firmamıza ait olacaktır.

Garanti Kapsamına Dahil Olmayan Koşullar;

 • Tüm “STAR” marka koltuklarda oturak ve sırtlık minderleri sünger ve PVC (Suni Deri) kaplaması ile  birlikte hariç tutularak tüm mekanik parçalar ve mekanizmalar firmamızın garanti kapsamındadır.

 • Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 • Ürünün nakliyesi, yanlış istiflenmesi, stoklanması ve MONTAJI sırasında ortaya çıkabilecek hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

Sipariş İptali : Kargo ücreti dahil toplam tutarı 3 işgünü içerisinde hesaplarımıza intikal etmeyen siparişler iptal edilmiş sayılacaktır. Siparişi verenin alışverişten vazgeçmesi durumunda bunu siparişi takip eden 3 saat içerisinde İletişim sayfasındaki Müşteri Hizmetleri form vasıtasıyla bildirmesi gereklidir. Bu süre sonunda sipariş iptal edilemez. Ürün iade şartlarına tabi olur. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ ya ait olacak şekilde SATICI’ ya iade etmek zorundadır.

İade Koşulları : ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Dış ortamda kullanılmış, poşetleri yırtılmış, deforme olmuş ürünlerin iadesi mümkün değildir.

İade Şartları : İade işleminden önce Bize Ulaşın sayfamızdan bize iade talebinizi bildirmelisiniz.

a-    Bizden onay aldıktan sonra en geç 3 günde elimize ulaşan ürün iade alınır. Ürüne ait ücret iade edilir. İade işlemlerinde Kargo ücretleri ALICI tarafından karşılanır.

b-    3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

c-     İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d-    Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

e-    ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f-     ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

İptal Şartları : SATICI’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

İstisnalar : Ambalajı (kutusu) yırtılmış ve satılabilir özelliğini kaybetmiş, fiziksel zarar görmüş ürünler iade alınmaz. İade işleminde yalnızca ürün için alınan ücret iade edilir. Aksi bildirilmedikçe ürün ile birlikte verilmiş her türlü evrak, hediye, ek ürün indirim kuponu vs. promosyonlar mevcut ise bunlarında iadesi gerekmektedir. 

Ödeme : Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz. Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

Kargo Ücreti : Tüm ürünlerde kargo ücreti tüm Türkiye ‘ye firmamız tarafından karşılanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gönderilen ürünlerde kargo ücreti ürünün ağırlığına göre hesaplanıp müşteri ödemeli gönderilir. İade işlemlerinde Kargo ücretleri müşteri tarafından karşılanır. Kargolarımız kargo şirketinin il ve ilçe merkezlerine gönderim yapmaktadır. Uygun anlaşması bulunan kargo firmasıyla ile ürünler güvenli bir şekilde sevk edilmektedir.

Ürün Kontrolü : Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

Ürün Temini : Sitemiz satış portföyünde bazılarını stoklarında bulundurduğu gibi, gerek teknik olarak mümkün olmadığından gerekse sipariş yoğunluğundan dolayı bazılarını sipariş sonrası tedarik edilmektedir. Tüm ürünler sürekli kontrol edilseler dahi, sipariş ettiğiniz bazı ürünler stoklarımızda bulunmamakta ya da mevsimsel olarak üretilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu durumda Müşteri Hizmetleri departmanımız derhal sizinle irtibata geçecek olup durum hakkında bilgi verecektir. Talebiniz halinde ürün bedeli Banka hesabınıza gecikmeksizin iade edilecektir.

Üyelik İptali : Sitemize üye olan her kullanıcı dilediği anda hiçbir mazeret göstermeksizin İletişim sayfasından Müşteri Hizmetleri ulaşılan form vasıtasıyla üyeliğini iptal edebilir, daha sonra dilediğinde tekrar üye olabilir.

Açıklama Sorumluluğu : Sitedeki ürün açıklamaları, özellikleri ve resimleri sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiştir. Açıklamalar ve özellikler ürün ambalajlarından derlenmiştir. Yazım hatalarından doğacak sorunlardan ve şikayetlerden şirket sorumlu tutulamaz.

Link Sorumluluğu : www.traktorkoltuk.com sitesi reklam, banner, sponsorluk ve/veya sitemizin hizmet anlaşmalı firmalarının internet sitelerine link verebilir. Sitemiz link verdiği sitelerin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik ve güvenlik kurallarından sorumlu değildir.

Güncellenen Şartlar : Bu sitede yayınlanan Sözleşme Kuralları, Gizlilik Güvenlik Kuralları, Garanti ve İade Şartları, Nakliye ve Teslimat Şartları vb. gibi müşteriyi bilgilendirici ve bağlayıcı metinler site tarafından zaman zaman güncellenebilir. Bazı maddeler çıkartılabilir, bazı maddeler eklenebilir, bazı maddelerin yazım, anlam ve mahiyet ve kapsamı değiştirilebilir. Bu durum site haberleri bölümünde yayınlanmaktadır. Kullanıcı bu bilgileri kontrol etmekle mükelleftir. Yenilenen koşullar tüm kullanıcılar için yayınlandığı tarihten itibaren geçerli sayılır.

Bilgi Değişikliği : Şirket bu sözleşmede yayınlanan Şirket ismini, statüsünü, sahiplerini, ortaklarını, ortaklık yapısını, merkez ve şube adresini, irtibat bilgilerini ve site ismi gibi bilgileri değiştirme hakkını üyelere site haberleri sütununda yayınlanmak şartıyla saklı tutar.

Yetkili Mahkeme : İş bu hükümlerin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ve Konya İli Akşehir İlçesi Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

Kabul Şartları : Üye alışveriş esnasında satın almak için satış sözleşmesini kabul ediyorum butonuna tıkladığında bu sözleşme hükümlerinin tamamını koşulsuz ve şartsız kabul edilmiş sayılır.